نصب
جرثقیل

این شرکت با ارائه خدمات به شما در راه اندازی و نصب جرثقیل سقفی  در کنار شماست.

سرویس
جرثقیل

وزین صنعت با کارشناسان مجرب به شما در سرویس های دوره ای جرثقیل کمک میکند.

تعمیرات
جرثقیل

شرکت ما با تجربه بسیار زیاد و دارا بودن کارشناسان خبره انواع جرثقیل هارا تعمیر میکند.

خدمات
پس از فروش

وزین صنعت با ارائه خدماتی قبیل مشاوره، ضمانت اصالت کالا و موارد دیگر در کنار شماست.

مشاوره
خرید

وزین صنعت با ارائه مشاوره توسط کارشناسان به شما بهترین گزینه هارا در اختیار شمامیگذارد.

استاندارد و
امنیت

وزین صنعت با رعایت استاندارد هاودرنظر گرفتن مسائل مهم امنیتی،امنیت را تضمین میکند.

فروش انواع
جرثقیل

وزین صنعت بهترین های دنیای جرثقیل را به شما عرضه میکند و در تمام مراحل در کنار شماست.

مهندسی
محل نصب

وزین صنعت با مهندسان متخصص خود پیش از نصب تمام محاسبات را انجام میدهد.

جوایز برنده

award
award
award
award
award
award
X