جرثقیل های دیواری- بازویی :

جرثقیل های دیواری – بازویی ازجمله تولیدات شرکت وزین صنعت می باشند این نوع جرثقیل ها برای سرویس دهی در محدوده معینی از کارگاه مورد استفاده قرار می گیرد .

حرکت قلاب و کالسکه این نوع جرثقیل ها برقی و دوران بار دستی یا در صورت لزوم برقی می باشد.

Wall jib cranes are designed and manufactured by Vazin Sanat are widely used in open air indoor warehouses, loading platforms, etc…