جرثقیل ستونی بازویی:

جرثقیل ستونی بازویی برای جابجایی بارهای سبک در محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد ، این دستگاه معمولا در کنار ماشین آلات موجود در کارگاه نصب شده و حمل و نقل بار را به آسانی و سرعت ممکن می سازد.

انواع مختلف جرثقیل های ستونی – بازویی ، طبق سفارش ، توسط وزین صنعت طراحی و تولید می گردد.

Pillar jib cranes:

Pillar jib cranes are used for handling light loads in limited area, for instance along side workshop machines. We design suitable models for your requirements.