نوشته‌ها

ایمنی جرثقیل سقفی

ایمنی جرثقیل سقفی

ایمنی جرثقیل سقفی ایمنی، مسئولیت همه افرادی است که درگیر کار با جرثقیل سقفی می باشند. رعایت قانون سلامت و ایمنی جز وظایف کارفرمایان، کارکنان، مدیران، اشخاص حقیقی و مسئول نگهداری و تعمیرات و ایمنی و بهداشت تجهیزات (مانند جرثقیل سقفی) می ب…