نوشته‌ها

قیمت جرثقیل سقفی

آزمایش جرثقیل سقفی

نحوه ازمایش جرثقیل های سقفی در کارخانه مقدمه دستورالعمل حاضر بیان كننده نحوه آزمایش جرثقیل سقفی در كارخانه می باشد.جهت انجام آزمایش در كارخانه لازمست مدارك كنترل كیفی دال بر آمادگی جرثقیل سقفی به دستگاه آزمایش كننده ارائه گردد كه شرح كلی ای…