بالابرها:
ساخت آسانسور های مخصوص حمل بار از دیگر فعالیت های شرکت وزین صنعت است .این آسانسور ها در حداقل فضا با ظرفیت های متفاوت ساخته می شود و در ارتفاع و با کورس جابجایی در طبقات محدودیتی ندارد.
آسانسور های وزین صنعت در خطوط تولید کارخانجات ، کارگاه ها ، انبارها ، سردخانه ها، و حتی فروشگاه ها و سوپر مارکت ها قابل استفاده است. از دیگر سفارشات وزین صنعت طراحی و ساخت آسانسور های مخصوص بار است این آسانسور ها قابلیت استفاده در مکان های زیر را دارد: مناسب جهت ساختمان های مسکونی ، اداری، کارخانجات، بیمارستان ها و….