تست جرثقیل سقفی

تست جرثقیل سقفی

چگونه قدرت بارگیری جرثقیل سقفی را اندازه گیری میکنند؟ به طور کلی تست جرثقیل سقفی مطابق مقررات ایمنی و استانداردها برای اطمینان از مشخصات طراحی مورد نیاز است . صاحبان و اپراتورهای جرثقیل سقفی باید به موارد زیر توجه کنند: همه جرثقیل های سقفی، زیر زم…
ایمنی جرثقیل سقفی

ایمنی جرثقیل سقفی

ایمنی جرثقیل سقفی ایمنی، مسئولیت همه افرادی است که درگیر کار با جرثقیل سقفی می باشند. رعایت قانون سلامت و ایمنی جز وظایف کارفرمایان، کارکنان، مدیران، اشخاص حقیقی و مسئول نگهداری و تعمیرات و ایمنی و بهداشت تجهیزات (مانند جرثقیل سقفی) می ب…