جرثقیل سقفی تک پل ودو پل را می توان در موارد زیر مورد مقایسه قرار داد :

شرایط کار در هر دو جرثقیل

جرثقیل سقفی تک پل در مکان هایی کاربرد دارد که مکان مورد نظر از نظر ابعاد کوچک باشد. زیرا این نوع از جرثقیل دارای دهانه کوتاه است ، هم چنین تفاوت دیگر آن با سقفی دو پل بدین شرح است که دارای وزن سبک و کمی می باشد. تمامی موارد ذکر شده باعث خواهد شد تا زمانی که جرثقیل سقفی تک پل برای انجام کار صرف می کند افزایش یافته و در نتیجه طول بکشد.

جرثقیل سقفی دو پل از این قابلیت برخوردار خواهد بود که در محیط های بزرگ و فروشگاه و کارگاه های بزرگ حتی در طبقات بالا نیز مورد استفاده قرار بگیرد. برای جا به جایی بارهایی با ظرفیت های سنگین و طول بزرگ کاربرد زیادی خواهد داشت. جرثقیل سقفی تک پل به نسبت جرثقیل سقفی دو پل به طور گسترده تر مورد استفاده خواهد بود.

خواص مکانیکی در جرثقیل های تک پل و دو پل

ویژگی هایی مانند ظرفیت بلند کردن بار ، سرعت انجام کار و ثبات در این دو جرثقیل با هم برابری نخواهد کرد. بنابراین بهتر است که که از جرثقیل سقفی تک پل برای مدت کوتاه ومحصولات سبک وزن مورد استفاده قرار بگیرد. در جرثقیل سقفی دو پل می توانید بار با ظرفیت زیاد را با سرعت بالا و عملکرد بالا جا به جا نمایید و مدت طولانی قادر خواهد بود تا کار انجام بدهد.

هزینه ساخت در جرثقیل ها

در رابطه با هزینه ای که برای تولید این دو جرثقیل صرف می شود ، مهم ترین عوامل عبارتند از میزان بلند کردن بار و طول جرثقیل. در جرثقیل سقفی تک پل طول و ظرفیت آن کمتر از جرثقیل سقفی دو پل خواهد بود. به همین دلیل مواد ، فن آوری ، کار و زمان تولید جرثقیل سقفی تک پل کمتر از جرثقیل سقفی دو پل خواهد بود. در کل هزینه ای که برای ساخت سقفی تک پل صرف می شود پایین تر از نوع جرثقیل سقفی دو پل خواهد بود.

کنترل جرثقیل های سقفی تک پل و دو پل

برای کنترل عملیات در جرثقیل سقفی تک پل کنترل عملیات هم به صورت کنترلی هم به صورت کنترل از راه دور صورت می گیرد. اما برای جرثقیل سقفی دو پل چون تسمه های ویژه ای مانند برای چنگ زدن ، آهنربا و غیره در آن وجود دارد به همین دلیل در این نوع از جرثقیل حتما باید یک اپراتور کنترل آن را در دست داشته باشد و دستی بتواند آن را کنترل نماید.

شرکت وزین صنعت تولید کننده انواع جرثقیل های سقفی یک پل در ظرفیت های مختلف است این نوع جرثقیل سبک بوده و مناسب کارگاه هائی است که دارای محدودیت فضای کار می باشند . اجزای بدته این نوع جرثقیل پل و جعبه چرخ ها تا دهانه ۱۷ متر به یکدیگر جوش داده شده و کاملا به صورت یک پارچه می باشند .

در انواع بزرگتر جرثقیل سقفی یک پل از اتصلات پیچ و مهره ای به منظور تسهیل در حمل و نقل استفاده شده است.

Single girder overhead crane:

The single girder overhead crane with compact electric hoisting trolley is manufactured by Vazin Sanat. In light industrial applications for easier handling, bridges and end carriages for smaller spans are welded together. For wider spans bolt connections are used.

مشخصات کلی:

ظرفیت : تا ۱۶ تن

دهانه: تا ۳۰ متر

بالابری: تا ۶۰ متر

سرعت : مناسب با نوع کار

بدنه: پروفیل استاندارد یا قوطی

Technical parameters:

Capacity: up to 60 t

Span: up to 30 m

Lifting height: up to 60 m

Speed: adapted to specific needs.

Structure: Standard profiles or box type construction

جرثقیل سقفی دو پل یکی از مهمترین تولیدات شرکت وزین صنعت می باشد . تا کنون دها نمونه از این نوع جرثقیل توسط این شرکت طراحی ، تولید و تحویل مشتریان شده است.
مشخصات کلی :
ظرفیت : تا ۲۵۰ تن
دهانه: تا ۴۰ متر
بالابری: مناسب با نوع کار
سرعت :مناسب با نوع کار
بدنه : قوطی بسته غیر قابل نفوذ

Double girder overhead cranes:
Double girder overhead cranes occupy an important place in our production planning. We have fabricated many cranes for the requirements of Iran works. Thermal plants foundries, stores, and other industries.
Technical Parameters:
Capacity: up to 250 t
Span: up to 40 m
Lifting height: as per requirement
Speed: Adapted to specific needs
Structure: Box type construction